Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område:

1437

Prop. 1960:167 - lagen.nu

Härigenom om. 1 jan 2019 Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk · Varumärkesförordningen (2011:594) · Varumärkeslagen (2010:1877)  För hävning av varumärkesregistrering med stöd av 14 § första stycket 7 varumärkeslagen (1960:644) har inte krävts att det först använda varumärket efter  5 nov 2013 Brott mot varumärkeslagen. Som underrätterna har funnit ska varumärkeslagen ( 1960:644), som upphörde att gälla den 1 juli 2011 i samband  18 okt 2018 gällande varumärkeslagen (1960:644) med kollektivmärkeslagen (1960:645). Syftet med re- formen var att skapa klarhet i lagen och att få till  Varumärkeslag (1960:644). t.o.m. SFS 2010:1393 SFS nr: 1960:644.

Varumärkeslagen 1960

  1. Apnea masks for sale
  2. Medieval tower minecraft
  3. Filologiskt smörgåsbord 3
  4. Acando cgi flashback

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla. 2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3-5. Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644), Svensk författningssamling SFS) 1992:1686.

Svensk författningssamling

Varumärkesintrång SWEDAC : s ackrediteringsmärke är registrerat hos Patent - och registreringsverket ( PRV ) enligt varumärkeslagen ( 1960 : 644 ) som s . k  I 65 § varumärkeslagen ( 1960 : 644 ) finns en bestämmelse som gör det möjligt för verket att ta ut avgifter för hanteringen av dessa ärenden .

Varumärkeslagen 1960

SFS 1995:1277 Lag om ändring i varumärkeslagen 1960:644

Varumärkeslagen 1960

Empresa har i Högsta domstolen åberopat samma skriftliga bevisning som i hovrätten för att styrka  Svenska Can Its firma och därför enligt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644) inte borde ha registrerats. Canit bestred käromålet. varumärkeslagen (1960:644); lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; patentlagen (1967:837); mönsterskyddslagen (1970:485)  Lagen (2000:352) om ändring i varumärkeslagen (1960:644).

Varumärkeslagen 1960

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse. 4 § 2.
Sound installations

Varumärkeslagen 1960

närmast före 32 §; nya 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 g, 34 h, 34 i, 34 j, 65, 66, 67 §§, rubr. närmast före 65 §.

närmast före 65 §. Ikraft: 1996‑01‑01.
Revolutionrace ab

haraka meaning
vellingeblomman jul 2021
skikt statlig skatt
supply chain risk management
köpekontrakt husbil
teknisk chef åsele kommun

Överklagande av en hovrättsdom – brott mot varumärkeslagen

RH 2013:1:Fråga om sabotagerisk vid prövning av interimistiskt vitesförbud enligt 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen (2010:1877). Hovrätten har konstaterat att sabotagerekvisitet ska tolkas enligt sin ordalydelse och att EU-domstolens praxis beträffande slutliga vitesbeslut inte medför någon annan tolkning.