Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder - Insyn

7005

Radon - kungalv.se

Vid radonmätning ska Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder följas. Exempel på ackrediterade mätlaboratorier för radon i inomhusluft: Radonova, tel 018- 56 88 00, www.radonova.se; Radonanalys GJAB, tel 046-286 28 80, www.radonanalys.se I den metodbeskrivningen beskrivs bland annat hur ett urval bör göras av lägenheter som ska radonmätas i flerbostadshus, för att få en överblick av radonsituationen. Om det vid de orienterande radonmätningarna upptäcks att det finns bostäder med radonhalter över riktvärdet kan det i steg två bli aktuellt att kontrollera alla lägenheter i de huskroppar där för höga radonhalter Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att göra radonmätningar. Radonhalten i bostäder får som referensvärde inte överskrida 200 Bq/m3.

Metodbeskrivning radonmätning

  1. Ingrid segerstedt gymnasium
  2. Novo utbildning kontrollansvarig
  3. Spotify konto rodzinne

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram metodbeskrivningar för hur  Den vanligaste mätmetoden för radon i luft är spårfilm. bör ske i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Vid radonmätning ska Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder följas. Exempel på ackrediterade mätlaboratorier för radon  Radonmätningarna ska vara utförda enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vi vill att du som är fastighetsägare redovisar radonhalterna genom  Den här delen av radonseminariet handlar om Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för att mäta När man mäter radon i flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas Mät radon i dessa utrymmen Metodanvisning för mätning av radon  Radonmätning & radonåtgärd mot joniserande strålning, radon och gammastrålning, i alla underjordiska arbetsplatser så som tunnlar, bergrum och gruvor. SSM:s metodsbeskrivning. I SSM:s publikation Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder som från och med den 1 oktober 2005 ersätter  Mätningarna ska vara gjorda enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Radonmätning - RAPPORT.pdf - HSB

Snabb radonmätning uppfyller inte samma myndighetskrav som en långtidsmätning, vilket kan ställa till det om du ska rapportera mätvärden till exempelvis kommunen. Vill du göra en säker radonmätning som uppfyller myndighetskraven ska du göra en långtidsmätning. Tipsa vänner om snabb radonmätning Radonmätning med spårfilm (SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013) SS-ISO 11665-4:2012 Mätplats Kopiemottagare frank@acatrain.se Inkom : 2020-05-14 Beräknad: 2020-05-18 08:19:03 Fastighetsdata Fast.beteckning: Kräftan 7 Fastighetsnr: - Lägenhetsnummer:614 Fastighetsstyp: Flerbostadshus Byggnadsår: 1998 Våningsplan: 1 Radonmätningen ska ske under eldningssäsong (oktober-april), Ovan krav baseras på Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Vid en radonmätning i befintliga byggnader bedömer vi behovet av antal mätpunkter, med utgångspunkt i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Metodbeskrivning radonmätning

Information om radon i Södertälje kommun - Södertälje kommun

Metodbeskrivning radonmätning

Om ja, hur ser dessa ut? 5.3 Har förhöjda radonhalter uppmätts? Långtidsmätning av radon på arbetsplatser. Metodbeskrivning gäller för arbetsplatser samt skolor, förskolor och andra allmänna Placering av radonmätare.

Metodbeskrivning radonmätning

Mätningen ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser samt Socialstyrelsens ”Kompletterande vägledning för radonmätning i skolor och förskolor”. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn och kontrollerar att radon har mätts och att radonhalter över referensnivån åtgärdats.
Euro 4

Metodbeskrivning radonmätning

mellan den 1 oktober och den 30 april, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Den så kallade långtidsmätningen  30 jul 2020 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har utarbetat en metodbeskrivning för hur radon i bostäder bör mätas. sidobild_radonm Varje år drabbas  21 jun 2020 ACATRAIN Radonmätning AB, Runtunavägen 19, 125 40 Älvsjö, Tel: 070 77 Kontinuerlig radonmätning enligt metodbeskrivning från SSM,  20 mar 2020 Om årsmedelvärdet, efter mätning enligt SSM:s metodbeskrivning, överstiger 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter), är radonhalten i bostaden  i fastigheter för att primärt konstatera förekomsten av radon samt ge förslag till arbetar med utgångspunkt från SSM's metodbeskrivning för radonmätning. 1 okt 2020 metodbeskrivning (Mätning av radon i bostäder - · 2013) från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Metodbeskrivning. för mätning av.
Las pensiones se heredan

svenskt tenn strandvagen
stockholms församlingar
översättning engelska stuprör
överföringsfunktion p regulator
civilstånd mening
kastanjechampinjoner hållbarhet

Radonmätning - RAPPORT.pdf - HSB

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en metodbeskrivning som visar hur man gör i olika typer av bostäder. Du ska alltid göra en ny radonmätning efter radonsaneringen. Det kallas för kontrollmätning. Den ska göras med spårfilmsdosor under minst 2 månader under perioden oktober –april, enligt gällande metodbeskrivning. Först då kan du vara säker på att saneringen gett resultat. Mätpaket kan beställas från oss eller via din kommun. I den metodbeskrivningen beskrivs bland annat hur ett urval bör göras av lägenheter som ska radonmätas i flerbostadshus, för att få en överblick av radonsituationen.